หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดงานปีใหม่ ๒๕๕๙ สานสามัคคีหน่วยงานต่างๆใน เขต.อบต.หนองน้ำใส  (๘ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในธีมหนองน้ำใสสู่อาเซียน  (๘ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 ร่วมไว้อาลัยและมอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพคุณแม่สนม วิลัยตรวจ บ้านหนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๗ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใสและชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพคุณแม่สนม วิลัยตรวจ บ้านใสวารี (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ และร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ๔ ราย สมาชิกที่เจ็บป่วย ๒๕ ราย (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่หก ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS