หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(ด้านการจัดดการขยะมูลฝอย) ที่ศาลาประชาคมขอนแก่น (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส ช่วยเหลือนำผู้ป่วยบ้านหนองนกเขียนส่งโรงพยาบาล (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงลูกรังถนนสายบ้านหนองตอกเกี้ยไปบ้านแคนเหนือ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพคุณพ่อสา ปิยะมาตร บ้านสำโรง (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านก.ม.๑๖ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12322470 1722901034609858 9044770359251647698 o
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านหัวนา (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12339244 1722900634609898 7388214339675102446 o
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส และสมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายบ้านหัวนาไปบ้านห้วยแคน (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12356925 1722900047943290 161641339691237823 o
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12322623 1722898867943408 6144728163417745870 o
นายสัมฤทธิ์ ตระกูลนิตย์ กรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใสพร้อมญาติคุณพ่อสา ปิยะมาศ มารับเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพคุณพ่อสา ปิยะมาศ บ้านสำโรง (๑๑ ธ.ค.๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS