หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสมร พลกล้าหาญ บ้านหนองนกเขียน และคุณพ่อลี มะบุญ บ้านเหมือดแอ่ ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณพ่อทั้งสองด้วยครับ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนสายหนองน้ำใสโคกโก โดย อบจ.ขอนแก่น ซึ่งประสานงานโดยท่าน ส.อบจ.องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ขอขอบคุณแทนพี่น้องตำบลหนองน้ำใสด้วยครับ(๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยธรรมะ โดยร่วมศึกษากับกิจกรรมผู้สูงวัย ได้นักเรียนจากโรงเรียนไครมิตรประชาบำรุงเข้าอบรม  (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
กิจกรรมผู้สูงวัย สัปดาหห์นี้ ได้พระครูปริยัติปัญญารัตน์,อาจารย์ถิน ขวาแซ้น,อาจารย์พิศิษฐ์และคณะ และคุณครูจากประเทศจีนมาร่วมด้วย และมีนักเรียนจากโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงตามโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยธรรมะเข้าร่วมกิจกรรม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวสัดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

10283 1726434687589826 1307322473665081742 n
ลงพื้นที่ดูสภาพร่องระบายน้ำและถนน บ้านหนองตอกเกี้ยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทำให้สะอาด และน่าดูน่ามองต่อไปโดยเร็ว และจะทำอย่างต่อเนื่องให้น่าดูน่ามองและสะอาดอยู่เสมอ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

1913892 1726062960960332 1365145698076062888 n
คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบบหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านโนนสวรรค์ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

6427 1726062634293698 201644576235436152 n
ลงพื้นที่ดูการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย ด้านทิศตะวันตกทำเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณพี่น้องที่มีที่ดินอยู่ติดกับป่าทีให้ความร่วมมือในการทำถนน  (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านเหมือดแอ่ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS