หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ปุ่น สมอฝาก คุณแม่ของท่านอรุณ สมอฝาก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมสภา อบต.หนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อแถลงผลการปฎิบัติงานของ อบต.หนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพคุณพ่ออุดธี สันเสนาะ ที่บ้านสำโรง ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณพ่อด้วยครับ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมทีมงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า เพื่อนำข้อมูลมาประเมินในการเก็บภาษี (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านใสวารี (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ที่จะมาช่วย อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แนวคิดดีๆจากเยาวชนเพื่อเติมเต็มการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ซ้อมฟ้อนรำ เพื่อรำในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่บ้านไผ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้ตัวแทนจากสิบสองหมู่บ้านในเขตตำบลหนองน้ำใส (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงาน อบต.หนองน้ำใส เยี่ยมให้กำลังใจ คุณสุนิตย์ หวานชุม พนักงาน อบต.ที่ประสบอุบัติเหตุ "ชีวิตที่พานพบ มีลบย่อมมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ" (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลฝ่ายต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการร่วมพัฒนาตำบลอย่างเป็นพลวัต (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS