หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ให้การต้อนรับท่านพล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และคณะ ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยท่านและคณะมาตรวจการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.และผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานประชุมผู้ปกครองและเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ที่โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สภา อบต.หนองน้ำใส เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในงานศพคุณแม่ปุ่น สมอฝาก มารดาท่านอรุณ สมอฝาก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส บ้านหนองนกเขียน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใสตรวจเยี่ยมจุดตรวจยาเสพติด รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คนเดินทางในเทศกาลปีใหม่  (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส มอบจักรยานให่ท่านนิคม ริมไธสงค์ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เพื่อเป็นรางวัลสอยดาวในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่บ้านนาโน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านหนองตอกเกี้ย (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เพชร ไชยศิวามงคล บ้านโนนสวรรค์ และคุณพ่อสมปอง เอกวงษ์ บ้านหนองน้ำใส (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานปีใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำใส (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS