หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านเหมือดแอ่ และบ้านสำโรง (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบปฎิทินกิจกรรม อบต.หนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๙ ที่บ้านหัวนาและบ้านแคนใต้ (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 นายก อบต.และ ปลัดอบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านไผ่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่ห้า ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๓ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สี่ ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๒ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สาม (๑ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส ปฎิบัติงานดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านนาโน ที่มีรำวงย้อนยุคสมโภชงาน(๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ปุ่น สมอฝาก บ้านหนองนกเขียน ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และทีมงานอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.หนองน้ำใส (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS