เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองน้ำใส