รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษา โดยมีพระครูจันทวรรณโนภาส เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้มอบและแสดงพระธรรมเทศนา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา นำพาชีวิตพ้นทุกข์