โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่) ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น