โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่า นาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น