โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2 บ้านสำโรง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น