บัณฑิตน้อย 2557
 

อ่านเพิ่มเติม...

นายก รองนายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพถนนที่จะนำเข้าข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณปี ๒๕๕๘{jvgallery folder="images/5857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
อบต.หนองน้ำใส แต่งชุดไทยทุกวันอังคาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักชาติรักความเป็นไทย{jvgallery folder="images/080757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
แปลงสาธิตปุ๋ยสั่งตัด ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ ที่เกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับอบต.หนองน้ำใส ได้ทำโครงการขึ้น เพื่อเลือกใช้ปุ๋ยให้ตรงตามสภาพดิน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทางหนึ่ง ขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ที่นำเสนอโครงการดีๆให้เกษตรกร{jvgallery folder="images/4857puysagtud" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
เจ้าหน้าที่-พนักงาน อบต.หนองน้ำใส ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๗{jvgallery folder="images/4_29757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } IMG.jpg="title|desc" IMG2.jpg="title|desc" IMG_0104_resize.jpg="title|desc" IMG_0109_resize.jpg="title|desc" IMG_0114_resize.jpg="title|desc" IMG_0120_resize.jpg="title|desc" IMG_0128_resize.jpg="title|desc" IMG_0133_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ อบต.หนองน้ำใส แจกพันธ์ปลาที่เพาะเอง ให้ สอบต.ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในแต่ละหมู่บ้าน{jvgallery folder="images/3_290757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 01.jpg="title|desc" 010.jpg="title|desc" 011.jpg="title|desc" 012.jpg="title|desc" 02.jpg="title|desc" 03.jpg="title|desc" 04.jpg="title|desc" 05.jpg="title|desc" 06.jpg="title|desc" 07.jpg="title|desc" 08.jpg="title|desc" 09.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๗{jvgallery folder="images/2_290757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" 9.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจรับงาน อบต.หนองน้ำใส ตรวจรับงานถนนลาดยาง สาย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่-สำโรง-แคนใต้-เหมือดแอ๋    เก่าหัวนา-นาโน-มิตรภาพ{jvgallery folder="images/28757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
กิจกรรมของอบต.หนองน้ำใส ตามนโยบายของ คสช. จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เคารพธงชาติก่อนทำงาน{jvgallery folder="images/1_28757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
ทีมงานอบต.หนองน้ำใส ประมงอำเภอบ้านไผ่และทีมงานประมงจากจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันนำลูกปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อมาอนุบาลเตรียมไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องในเขตตำบลต่อไป{jvgallery folder="images/3_27757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
๒๗ ก.ค.๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองมี สินคำกอง บ้านหลักสิบหก หมู่ที่ ๙ ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรผู้จากไป{jvgallery folder="images/1_27757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ "ลด ละ เลิก เหล้า เราทำได้ " งดเหล้าเข้าพรรษา อบต.หนองน้ำใส ร่วมถวายเพลและสนทนาธรรม ที่วัดป่ามิ่งมงคล บ้านหนองนกเขียน{jvgallery folder="images/act_โครงการลดละเลิก" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
พิธีเจริญพรุะพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา ๒๖ ก.ค.๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส ได้ร่วม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ที่วัดคุ้มจัดสรร{jvgallery folder="images/act_พิธีเจริญพรุะพุทธมนต์นพเคราะห์" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" {/jvgallery}
 
โครงการ แปลงสาธิตหลุมพอเพียง อบต.หนองน้ำใสได้จัดทำโครงการลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยปลูกผักกินเอง โดยทำแปลงสาธิตหลุมพอเพียงตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลหนองน้ำใส ศึกษาและส่งเสริมให้ทำแปลงปลูกพืชกินได้รวมหลายชนิดในพื้นที่จำกัด เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน{jvgallery folder="images/act_lumpoping" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" {/jvgallery}

ตั้งด่านตรวจ สภ.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองน้ำใสและ อปพร.หนองน้ำใส ร่วมกันตั้งด่านตรวจเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมและแก้ปัญหายาเสพติด ที่พื้นที่ตำบลหนองน้ำใส ร่วมมือกันหลายภาคส่วนเพื่อบูรณการแก้ไขปัญหาสังคม{jvgallery folder="images/107573" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}

เคารพธงชาติ สวดมนต์ และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ถือเป็นการทำสมาธิเรียกสติเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มการทำงานแต่วันของ อบต.หนองน้ำใส{jvgallery folder="images/10757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}

เคารพธงชาติวันนี้ มีเด็กและผู้นำชุมชนเข้าร่วม{jvgallery folder="images/9757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}

อบต.หนองน้ำใส แต่งชุดไทยทุกวันอังคาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักชาติรักความเป็นไทย{jvgallery folder="images/080757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}

อบต.หนองน้ำใส ทำกิจกรรมเคารพธงชาติก่อนทำงานตามนโยบาย คสช. ๗ ก.ค.๕๗{jvgallery folder="images/070757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}

นายกอบต.ออกพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาต่างๆของประชาชน{jvgallery folder="images/act_panhapeple" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 11_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 24_resize.jpg="title|desc" 32_resize.jpg="title|desc" 33_resize.jpg="title|desc" 35_resize.jpg="title|desc" 4_resize.jpg="title|desc" 8_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}

มอบคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับ อบต.{jvgallery folder="images/act_bookpeple" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 10_resize.jpg="title|desc" 11_resize.jpg="title|desc" 12_resize.jpg="title|desc" 13_resize.jpg="title|desc" 14_resize.jpg="title|desc" 15_resize.jpg="title|desc" 16_resize.jpg="title|desc" 4_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}

 

 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557
 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำความสะอาดชุมชน
 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนสิงหาคม ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗{jvgallery folder="images/1_7857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุมพนักงาน อบต. ประจำเดือนสิงหาคม อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗{jvgallery folder="images/3_060857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" {/jvgallery}
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส ร่วมเป็นวิทยากรอบรมกฎหมายในการจัดงานวันรพี ที่โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕){jvgallery folder="images/2_060857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุุมกู้ชีพ-กู้ภัย ประจำเดือน ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์อปพร.อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อปรึกษาหารือในการบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย{jvgallery folder="images/1_060857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
นายกอบต.หนองน้ำใส ร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการ "ค่ายผู้นำอาสาเครือข่ายป้องกันยาเสพติดอำเภอบ้านไผ่ รุ่นที่ ๒" ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าปทุมธรรมวนาราม "ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษร้ายต่อสังคม"{jvgallery folder="images/050857" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุม สภาอบต.หนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗{jvgallery folder="images/1_29757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 10.jpg="title|desc" 11.jpg="title|desc" 12.jpg="title|desc" 13.jpg="title|desc" 14.jpg="title|desc" 15.jpg="title|desc" 16.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" 9.jpg="title|desc" {/jvgallery}
นายกอบต.หนองน้ำใส พบปะอาสาสมัครปศุสัตว์ และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองน้ำใส เพื่อไปบริการฉีดสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้านต่อไป{jvgallery folder="images/23757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบต.หนองน้ำใส ศึกษาดูงานที่ อบต.เสอเพลอ กุมภวาปี ขอขอบคุณท่านนายกสมัย นายกอบต.เสอเพลอ ที่ให้ความอนุเคราะห์อาหารเที่ยง และทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุุ่น{jvgallery folder="images/3-180757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
การบริหารจัดการกับขยะ ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาการเก็บขยะและกำจัดสิ่งปฎิกูล อบต.หนองน้ำใส ศึกษาดูงานเรื่องการลดปริมาณขยะ ที่เทศบาลหนองสำโรง อุดรธานี{jvgallery folder="images/2-180757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" 8.jpg="title|desc" {/jvgallery}
การจัดการขยะด้วยเลี้ยงใส้เดือน คณะกรรมการพัฒนาการเก็บขยะและกำจัดสิ่งปฎิกูล ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ในการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงใส้เดือน ที่สถานที่จริง ชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองสำโรง{jvgallery folder="images/1-180757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 10.jpg="title|desc" 11.jpg="title|desc" 12.jpg="title|desc" 9.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบต.หนองน้ำใสจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๑๘ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส{jvgallery folder="images/170757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๑๕ ก.ค.๒๕๕๗ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทตำบลหนองน้ำใส ได้ทำการไกล่เกลี่ยเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อของพี่น้องบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ การไกล่เกลี่ยได้ข้อสรุปพอใจทั้งสองฝ่าย{jvgallery folder="images/15757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery} 
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อบต.หนองน้ำใส ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗ การยอมกันอาจทำให้ชนะทั้งสองฝ่าย ความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นตัดสิน{jvgallery folder="images/107572" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบต.หนองน้ำใส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ๕ ก.ค.๒๕๕๗{jvgallery folder="images/060757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery} 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองน้ำใส จัดโครงการ "ลด ละ เลิก เหล้า เราทำได้" "งดเหล้าเข้าพรรษา" มีศักดิ์ศรี เพิ่มบารมี ด้วยความดี ๙ ก.ค.๕๗{jvgallery folder="images/0957" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบต.หนองน้ำใส ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ที่อยู่ในเขตอบต. ๘ ก.ค.๕๗ เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตำบล{jvgallery folder="images/8757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุม ๔ ก.ค. ๕๗ เช้าประชุมกู้ชีพกู้ภัย บ่ายประชุมข้าราชการและพนักงานอบต.ประจำเดือน{jvgallery folder="images/40757" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบต.หนองน้ำใสจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน{jvgallery folder="images/act_sapababy" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 12_resize.jpg="title|desc" 16_resize.jpg="title|desc" 17_resize.jpg="title|desc" 19_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 2_resize.jpg="title|desc" 6_resize.jpg="title|desc" 9_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองน้ำใส{jvgallery folder="images/act_yasabtid" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 11_resize.jpg="title|desc" 13_resize.jpg="title|desc" 14_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 2_resize.jpg="title|desc" 3_resize.jpg="title|desc" 5_resize.jpg="title|desc" 7_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมสภา อบต.หนองน้ำใส เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
{jvgallery folder="images/act_pasumsapa" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 17_resize.jpg="title|desc" 19_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 20_resize.jpg="title|desc" 21_resize.jpg="title|desc" 23_resize.jpg="title|desc" 24_resize.jpg="title|desc" 25_resize.jpg="title|desc" 29_resize.jpg="title|desc" 3_resize.jpg="title|desc" 5_resize.jpg="title|desc" 8_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบรมปุ๋ยสั่งตัด
{jvgallery folder="images/act_puysagtud" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 10_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 2_resize.jpg="title|desc" 3_resize.jpg="title|desc" 4_resize.jpg="title|desc" 5_resize.jpg="title|desc" 6_resize.jpg="title|desc" 8_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชุมสัญจรตำบล{jvgallery folder="images/act_prachoomsunjon" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } prachoom-1.jpg="title|desc" prachoom-2.jpg="title|desc" prachoom-3.jpg="title|desc" prachoom-4.jpg="title|desc" prachoom-5.jpg="title|desc" prachoom-6.jpg="title|desc" prachoom-7.jpg="title|desc" prachoom-8.jpg="title|desc" {/jvgallery}
อบรมกฎหมาย
{jvgallery folder="images/act_kodhmay" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 10_resize.jpg="title|desc" 16_resize.jpg="title|desc" 19_resize.jpg="title|desc" 1_resize.jpg="title|desc" 20_resize.jpg="title|desc" 5_resize.jpg="title|desc" 7_resize.jpg="title|desc" 9_resize.jpg="title|desc" {/jvgallery}
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน
{jvgallery folder="images/aec" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } 1.jpg="title|desc" 2.jpg="title|desc" 3.jpg="title|desc" 4.jpg="title|desc" 5.jpg="title|desc" 6.jpg="title|desc" 7.jpg="title|desc" {/jvgallery}
ประชาคมหมู่บ้าน{jvgallery folder="images/act_prachakom" theme="1" height="100" width="120" cols="0" } prachkom-1.jpg="title|desc" prachkom-2.jpg="title|desc" prachkom-3.jpg="title|desc" prachkom-4.jpg="title|desc" prachkom-5.jpg="title|desc" prachkom-6.jpg="title|desc" prachkom-7.jpg="title|desc" prachkom-8.jpg="title|desc" {/jvgallery}