กิจกรรมผู้สูงวัย อบต.หนองน้ำใส ได้พระมหาปิยณัฐ สิริจนโท เจ้าอาวาสวัดจำป่าบ้านสร้างแป้น เป็นวิทยากรเรื่องธรรมมะ และมีการเรียนรู้เรื่องไอทีที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไ่ผ่ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส ประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอบต.หนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘ มีหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะจำนวน ๒๓ องค์กร มีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ที่บ้านเหมือดแอ่ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ได้โฉนดที่ดินทั้งๆที่ใช้เวลานานแล้ว  ที่บ้านเหมือดแอ่ (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจศพน้องณัฐพล อิ่มใจ ที่ประสบอุบัติเหตุ ที่บ้านหนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาตืมิติผู้จากไปด้วยครับ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการ "อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดินและน้ำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช ที่ป่าสาธารณะห้วยทรายบ้านหนองตอกเกี้ยและบ้านหัวนา (๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมอนุมัติสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตและป่วยนอนโรงพยาบาล (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใสร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส นำส่งผู้ป่วย นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม "การรับใช้ คือความภูมิใจของเรา" (๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
กีฬาสายใยสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำใส เพื่อเพิิ่มสายใยรักในครอบครัว สร้างองค์กรครอบครัวให้เข้มแข็ง สนุกสนานทั้งเด็กและผู้ปกครอง (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...