นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(ด้านการจัดดการขยะมูลฝอย) ที่ศาลาประชาคมขอนแก่น (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพคุณพ่อสา ปิยะมาตร บ้านสำโรง (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12339244 1722900634609898 7388214339675102446 o
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส และสมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายบ้านหัวนาไปบ้านห้วยแคน (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทยโปร่งใส ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส ช่วยเหลือนำผู้ป่วยบ้านหนองนกเขียนส่งโรงพยาบาล (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านก.ม.๑๖ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12356925 1722900047943290 161641339691237823 o
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานรับใช้พี่น้องต่อไป (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงลูกรังถนนสายบ้านหนองตอกเกี้ยไปบ้านแคนเหนือ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12322470 1722901034609858 9044770359251647698 o
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านหัวนา (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

12322623 1722898867943408 6144728163417745870 o
นายสัมฤทธิ์ ตระกูลนิตย์ กรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใสพร้อมญาติคุณพ่อสา ปิยะมาศ มารับเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพคุณพ่อสา ปิยะมาศ บ้านสำโรง (๑๑ ธ.ค.๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดูการทำถนนรอบป่าสาธารณะห้วยทราย บ้านหัวนาบ้านหนองตอกเกี้ย เพื่อรักษาป่าเป็นป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ชุมชน (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...