ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ปุ่น สมอฝาก คุณแม่ของท่านอรุณ สมอฝาก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมทีมงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า เพื่อนำข้อมูลมาประเมินในการเก็บภาษี (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ซ้อมฟ้อนรำ เพื่อรำในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่บ้านไผ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้ตัวแทนจากสิบสองหมู่บ้านในเขตตำบลหนองน้ำใส (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสมร พลกล้าหาญ บ้านหนองนกเขียน และคุณพ่อลี มะบุญ บ้านเหมือดแอ่ ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณพ่อทั้งสองด้วยครับ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมสภา อบต.หนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อแถลงผลการปฎิบัติงานของ อบต.หนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย บ้านใสวารี (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงาน อบต.หนองน้ำใส เยี่ยมให้กำลังใจ คุณสุนิตย์ หวานชุม พนักงาน อบต.ที่ประสบอุบัติเหตุ "ชีวิตที่พานพบ มีลบย่อมมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ" (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนสายหนองน้ำใสโคกโก โดย อบจ.ขอนแก่น ซึ่งประสานงานโดยท่าน ส.อบจ.องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ขอขอบคุณแทนพี่น้องตำบลหนองน้ำใสด้วยครับ(๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพคุณพ่ออุดธี สันเสนาะ ที่บ้านสำโรง ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณพ่อด้วยครับ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชุมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ที่จะมาช่วย อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แนวคิดดีๆจากเยาวชนเพื่อเติมเต็มการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลฝ่ายต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการร่วมพัฒนาตำบลอย่างเป็นพลวัต (๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยธรรมะ โดยร่วมศึกษากับกิจกรรมผู้สูงวัย ได้นักเรียนจากโรงเรียนไครมิตรประชาบำรุงเข้าอบรม  (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...