อาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส ปฎิบัติงานดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านนาโน ที่มีรำวงย้อนยุคสมโภชงาน(๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ให้การต้อนรับท่านพล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และคณะ ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยท่านและคณะมาตรวจการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สภา อบต.หนองน้ำใส เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในงานศพคุณแม่ปุ่น สมอฝาก มารดาท่านอรุณ สมอฝาก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส บ้านหนองนกเขียน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านหนองตอกเกี้ย (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ปุ่น สมอฝาก บ้านหนองนกเขียน ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.และผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สอง (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใสตรวจเยี่ยมจุดตรวจยาเสพติด รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คนเดินทางในเทศกาลปีใหม่  (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เพชร ไชยศิวามงคล บ้านโนนสวรรค์ และคุณพ่อสมปอง เอกวงษ์ บ้านหนองน้ำใส (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร และทีมงานอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.หนองน้ำใส (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายไพรัตน์ ภักดี รองนายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานประชุมผู้ปกครองและเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ที่โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส มอบจักรยานให่ท่านนิคม ริมไธสงค์ สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เพื่อเป็นรางวัลสอยดาวในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่บ้านนาโน (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ร่วมงานปีใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำใส (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...