ร่วมไว้อาลัยและมอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพคุณแม่สนม วิลัยตรวจ บ้านหนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๗ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คลอดบุตรและเจ็บป่วย บ้านเหมือดแอ่ และบ้านสำโรง (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่ห้า ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๓ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใสและชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพคุณแม่สนม วิลัยตรวจ บ้านใสวารี (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ๔ ราย สมาชิกที่เจ็บป่วย ๒๕ ราย (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบปฎิทินกิจกรรม อบต.หนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๙ ที่บ้านหัวนาและบ้านแคนใต้ (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สี่ ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๒ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ และร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน (๕ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่หก ในช่วงเจ็ดวันอันตราย (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
 นายก อบต.และ ปลัดอบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านไผ่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก อบต.หนองน้ำใสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจสกัดยาเสพติดและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของ อบต.หนองน้ำใส วันที่สาม (๑ มกราคม ๒๕๕๙)

อ่านเพิ่มเติม...