คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส และทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่ชำรุด บ้านเหมือดแอ่ เพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรในฤดูเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็ใช้งานได้แล้ว ( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส จับงูส่งเข้าป่า ที่บ้านหัวนา ตามคำร้องเรียน "ปัญหาของท่านคือภาระของเรา" (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นางสุคนธ์ จตุรานนท์ นักพัฒนาชุมชน และทีมงาน อบต.หนองน้ำใส ออกสำรวจข้อมูลผู้คลอดบุตรที่ขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการจากรัฐบาลภายในตำบลหนองน้ำใส (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใสประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการทำบุญกฐินสามัคคี โดยมีนางปริญญดา สิงห์มี ปลัด อบต.หนองน้ำใส เป็นประธานดำเนินงาน ทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนสะอาด วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส นำกฐินสามัคคี ไปทอดถวาย ณ วัดสะอาดโพธิ์ศรี บ้านโนนสะอาด โดยรักษาประเพณีดั้งเดิมของอีสาน ผู้ชายนุ่งโสร่ง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองน้ำใส นำผู้ป่วยบ้านสำโรงส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงานอาสาสมัครจราจร อบต.หนองน้ำใส อำนวยความสะดวกในการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายก และทีมงาน อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนนคสล.สายบ้านโนนสะอาดมาบ้านใสวารี จากงบประมาณที่เหลือจากเงินอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้ถนนเส้นนี้น่าจะเสร็จสิ้นเป็นคสล.ทั้งสาย (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
อบต.หนองน้ำใส คัดเลือกพ่อดีเด่นระดับตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการลงคะแนน เลือกคุณพ่อสุบิน ศรีวงษ์ คุณพ่อดีเด่นหมู่ที่ ๑๒ เป็นพ่อดีเด่นตำบลหนองน้ำใส ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายสัมฤทธิ์ เชื่อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ให้การต้อนรับคณะทหารจากค่ายศรีพัชรินทร์ขอนแก่น ที่มาประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมร่วมกันในท้องถิ่น (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ทีมงาน อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับ อบต.หังหนอง ต้อนรับคณะ"สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" สานปณิธานความดี รวมพลังธารน้ำใจ ถวายเป็นราชกุศล ๕๘ จังหวัด ๘๘ วัน ๗,๐๐๐ กิโลเมตร ที่ด่านตำรวจนาโน (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...

นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ และอาสาสมัครเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบลหนองน้ำใส (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อ่านเพิ่มเติม...