นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมทีมงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า เพื่อนำข้อมูลมาประเมินในการเก็บภาษี (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)