ประชุมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ที่จะมาช่วย อบต.หนองน้ำใส จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แนวคิดดีๆจากเยาวชนเพื่อเติมเต็มการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)