อบต.หนองน้ำใส ประชุม อปพร.และอาสาสสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส เพื่อปฎิบัติหน้าที่ป้องกันภัยและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)