คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ทีมงาน อปพร.และอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด อบต.หนองน้ำใส ให้การต้อนรับและรับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองน้ำใส จากตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)