นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการวซ่อมแซมถนน บ้านสำโรง บ้านแคนใต้ บ้านเหมือดแอ่ และพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องการถมดินกั้นทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)