คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาอบต.หนองน้ำใส ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายสักการะในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดคุ้มจัดสรรค์ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)