นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นางอุบล ตะโก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายข้างห้วยเตาเหล็ก บ้านนาโน (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)