อบต.หนองน้ำใสจัดงานปีใหม่ ๒๕๕๙ สานสามัคคีหน่วยงานต่างๆในเขต.อบต.หนองน้ำใส มีผู้เข้าร่วมได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.หนองน้ำใส รพ.สต.หนองน้ำใส รพ.สต.นาโน อส.ตร. อปพร. โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย อสม. พนักงานลูกจ้าง อบต.หนองน้ำใส คณะกรรมการพัฒนาตำบลทุกคณะ และคณะผู้บริหาร บต.หนองน้ำใส (๘ มกราคม ๒๕๕๙)