อบต.หนองน้ำใสจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในธีมหนองน้ำใสสู่อาเซียน โดยได้นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่และโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน ขอขอบคุณการแสดงจาก โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทุกองค์กร เช่น กศน.ตำบลหนองน้ำใส รพ.สต.หนองน้ำใส รพ.สต.นาโน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส อสม. อส.ตร. อปพร. และชมรมเครื่องบินเล็กวิทยุบังคับบ้านไผ่ โดยเฉพาะพนักงาน อบต.หนองน้ำใสและสมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใสที่ลงทุนแต่งชุดประจำชาติอาเซียน เพื่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคญของชาติในอนาคต (๘ มกราคม ๒๕๕๙)