นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส นายนิรันดร์ ปรุงคำมา รองนายก นายบุญหยาด อ่อนจันทุม สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส เป็นตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้ำใส และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส มอบสวัสดิการช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ปุ่น สมอฝาก คุณแม่ของท่านอรุณ สมอฝาก สมาชิกสภา อบต.หนองน้ำใส ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรคุณแม่ด้วยครับ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)