ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
121 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร 043-274-493 แฟกซ์ 043-274-493