กีฬาอบต 2557
 
๑๒-๑๓ ก.ค ๒๕๕๗ ทีมฟุตบอลเยาวชน อบต.หนองน้ำใส ร่วมแข่งขัน บ้านไผ่คัพ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓