นายก รองนายก อบต.หนองน้ำใส พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพถนนที่จะนำเข้าข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยงบประมาณปี ๒๕๕๘
 
อบต.หนองน้ำใส แต่งชุดไทยทุกวันอังคาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักชาติรักความเป็นไทย
 
แปลงสาธิตปุ๋ยสั่งตัด ๔ ส.ค. ๒๕๕๗ ที่เกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับอบต.หนองน้ำใส ได้ทำโครงการขึ้น เพื่อเลือกใช้ปุ๋ยให้ตรงตามสภาพดิน เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทางหนึ่ง ขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ที่นำเสนอโครงการดีๆให้เกษตรกร
 
เจ้าหน้าที่-พนักงาน อบต.หนองน้ำใส ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๗
 
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ อบต.หนองน้ำใส แจกพันธ์ปลาที่เพาะเอง ให้ สอบต.ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในแต่ละหมู่บ้าน
 
อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๗
 
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจรับงาน อบต.หนองน้ำใส ตรวจรับงานถนนลาดยาง สาย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่-สำโรง-แคนใต้-เหมือดแอ๋    เก่าหัวนา-นาโน-มิตรภาพ
 
กิจกรรมของอบต.หนองน้ำใส ตามนโยบายของ คสช. จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เคารพธงชาติก่อนทำงาน
 
ทีมงานอบต.หนองน้ำใส ประมงอำเภอบ้านไผ่และทีมงานประมงจากจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันนำลูกปลาจากบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อมาอนุบาลเตรียมไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องในเขตตำบลต่อไป
 
๒๗ ก.ค.๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองมี สินคำกอง บ้านหลักสิบหก หมู่ที่ ๙ ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรผู้จากไป
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ "ลด ละ เลิก เหล้า เราทำได้ " งดเหล้าเข้าพรรษา อบต.หนองน้ำใส ร่วมถวายเพลและสนทนาธรรม ที่วัดป่ามิ่งมงคล บ้านหนองนกเขียน
 
พิธีเจริญพรุะพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา ๒๖ ก.ค.๒๕๕๗ นายกอบต.หนองน้ำใส ได้ร่วม "พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ที่วัดคุ้มจัดสรร
 
โครงการ แปลงสาธิตหลุมพอเพียง อบต.หนองน้ำใสได้จัดทำโครงการลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยปลูกผักกินเอง โดยทำแปลงสาธิตหลุมพอเพียงตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลหนองน้ำใส ศึกษาและส่งเสริมให้ทำแปลงปลูกพืชกินได้รวมหลายชนิดในพื้นที่จำกัด เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

ตั้งด่านตรวจ สภ.บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองน้ำใสและ อปพร.หนองน้ำใส ร่วมกันตั้งด่านตรวจเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมและแก้ปัญหายาเสพติด ที่พื้นที่ตำบลหนองน้ำใส ร่วมมือกันหลายภาคส่วนเพื่อบูรณการแก้ไขปัญหาสังคม

เคารพธงชาติ สวดมนต์ และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ถือเป็นการทำสมาธิเรียกสติเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มการทำงานแต่วันของ อบต.หนองน้ำใส

เคารพธงชาติวันนี้ มีเด็กและผู้นำชุมชนเข้าร่วม

อบต.หนองน้ำใส แต่งชุดไทยทุกวันอังคาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักชาติรักความเป็นไทย

อบต.หนองน้ำใส ทำกิจกรรมเคารพธงชาติก่อนทำงานตามนโยบาย คสช. ๗ ก.ค.๕๗

นายกอบต.ออกพื้นที่เพื่อดูแลปัญหาต่างๆของประชาชน

มอบคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับ อบต.