คณะผู้บริหาร อบต.หนองน้ำใส ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านไผ่ และร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน (๕ มกราคม ๒๕๕๙)