หนองน้ำใสคนใจงาม
ลือนามประเพณีหลากหลาย
สิมเก่าวัดแคนใต้
มากมายแหล่งศึกษา
ธรรมชาติล้ำค่าหนองแปน
ดินแดนอารยธรรม
น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี
มีปัญหาให้ อบต หนองน้ำใสช่วย
โทร 086 450 8745
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
สัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อบำรุงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อบต.หนองน้ำใส จึงได้จัดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

 โครงการมหกรรมสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายก อบต.หนองน้ำใส ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านศีลห้า

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อบต.หนองน้ำใส ได้มีการบำรุงรักษาประเพณีทอดกฐินให้มีอย่างต่อเนือง ซึ่งไม่เน้นในเรื่องเงิน

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะผู้พิการ อบต.หนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนตำบลหนองน้ำใส

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองน้ำใส จัดโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบรายการที่ดิน(ภ.บท.๕)  ประจำปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๔ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม...

การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองน้ำใส พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมพื้นทางเดิมสู่แหล่งเกษตร
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำใส เชื่อมคุ้มดอนขาด
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็ก อบต.หนองน้ำใส
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการเรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่านลำห้วยวังขอนขาว หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฟ้าหยาด ไสยกิจหมู่ที่ 6
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางระเบียบ เรียงความ หมู่ที่ 2
เรื่อง ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างคอกวัวนางสังวาล โพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 2
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าไปโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาบริเวณปีกหูช้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาโน
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน (คุ้มใหม่)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกเขียน

วารสาร ข่าว อบต.หนองน้ำใส

NEWS